HOC OPLEIDING & TRAINING
Bolwerk 2 | 9471 AT | Zuidlaren
Telefoon: 050 - 409 2663
E-mail: info@hoctraining.nl
Home     Nieuws     TCVT Nieuwsbrief nr. 27
Offerte aanvragen Aanmelden Informatie aanvragen

TCVT Nieuwsbrief nr. 27


Voor u ligt de zevenentwintigste Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt meerdere keren per jaar. De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website www.tcvt.nl.
Binnen TCVT spelen diverse zaken. In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover.
 

Aangepaste documenten

Het bestuur heeft de volgende documenten bekrachtigd:
• TSJ 44 inzake Bijlage C2 van W5-01. Deze wordt per 1 oktober 2017 verwijderd uit het keuringschema railinframachines 1).
• VT-119 inzake de validatieprocedure voor keuringschema’s.
• VT-410, het examenprotocol voor machinisten en hijsbegeleiders.
• VT-418, het examenprotocol voor de KROL-machinist.

                                  1) De inhoud van de bijlage is nog te vinden op de website van de CBI’s HHC/DRS en TüV Nederland.
 

Toekomst TCVT: TCVT RA

In het overleg met SZW (13 september jl.) zijn enkele zaken verduidelijkt over registreren en is er vanuit SZW aangegeven dat TCVT kan gaan opereren onder het gewenste systeem van Registratie, maar niet onder aanwijzing van de Minister.
Registreren zal plaats gaan vinden onder mandatering door de Minister.

Aanwijzing
De minister wijst een instituut aan als Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO). Hiervoor is een expliciete wetswijziging nodig, waarvoor op dit moment (en binnen het gewenste tijdspad) geen mogelijkheid wordt gezien. De inschatting van SZW is dat een aanwijzingstraject zeker 2 jaar in beslag zal gaan nemen, waarbij de uitkomst onzeker is. Voordeel van aanwijzing is dat TCVT RA de ZBO-status verkrijgt en daarmee een grote mate van zelfstandigheid op materieel gebied. Nadeel is wel dat een ZBO verplicht is tot toepassing van diverse wetten, zoals:
- De Wet Openbaarheid Bestuur
- Kaderwet ZBO
- De Algemene Bestuur Wet

• Mandatering
Het mandateren van haar ministeriële bevoegdheid door de Minister aan TCVT RA op basis van artikel 16 Arbowet wordt wel haalbaar geacht en binnen een termijn van 6 maanden. TCVT RA kan dan materieel hetzelfde opereren zoals TCVT nu.

Voordeel is dat TCVT RA per 1 juli 2018 operationeel kan zijn, incl. de wettelijke borging.
Nadeel is dat de schema’s nog steeds als wetgeving integraal in de wet worden verankerd, via een ministeriele regeling (Arboregeling). Wijziging van de inhoud van de schema’s blijft daardoor een tijdrovende procedure die via SZW moet lopen.

De keuze voor Registratie via mandatering is op dit moment de enige mogelijkheid. Wel heeft SZW aangegeven om na 1 juli 2018 de mogelijkheid, om alsnog een ZBO-status te verkrijgen (aanwijzing), serieus te willen uitwerken.
Persoonscertificatie Sinds 1 januari 2016 bestaat de mogelijkheid voor bijscholing i.h.k.v. hercertificatie W1-02 (keurmeester hijs- en hefgereedschap).

Eisen hercertificatie zijn:
- 2 dagen bijscholing (gelijk aan de opzet machinist) en een praktijkexamen,
of
- Theorie- en praktijkexamen.
 

Symposium

Op donderdag 12 oktober 2017 wordt in het B&I-park te Harderwijk het TCVT symposium gehouden. Thema is “TCVT en veilig hijsen in de keten ”.

Rondom de aanschaf, het gebruik (inzet), de keuring en het gevaar bij de inzet van machines (hijskranen, bouwliften en aanverwant materieel) bestaat nog veel onduidelijkheid.
Het symposium moet inzicht verschaffen in 5 kernpunten:
1. De eisen die in wetgeving en richtlijnen zijn vastgelegd.
2. De eisen moeten vervolgens aan de praktijk worden getoetst
3. Hieruit moet duidelijk worden waar het goed gaat en waar het beter kan
4. Hoe het beter zou kunnen (verbeter traject)
5. De rol van de mens hierbij (gedrag)
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. !

Alsnog deelnemen: mail naar tcvt@tcvt.nl

De tarieven voor keuringsstickers, de afdracht voor persoonscertificaten en examens in een buitenlandse taal zijn in 2018 gelijk aan 2017.
Vragen
Bron: TCVT

 

Referenties

Bollegraaf Recycling Machinery
Kisuma Chemicals BV
Aannemers bedrijf Lamein B.V.
Randstad Uitzendbureau BV
Royal Christmas
MF uitzendbureau Veendam
tempo-team inhouse services
Impact
 
Heeft u een vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Google+

Youtube

Pinterest
Heeft u vragen? Bel ons gerust
050 - 4092663
Of stuur een e-mail

Facebook

Twitter

Linkedin
HOC Opleidingen - Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek
HOC Opleiding en Training opereert in heel Nederland:
Noord Holland, Overijssel, Groningen, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Drenthe, Noord Brabant, Flevoland, Gelderland, Friesland en Utrecht