HOC OPLEIDING & TRAINING
Bolwerk 2 | 9471 AT | Zuidlaren
Telefoon: 050 - 409 2663
E-mail: info@hoctraining.nl
Home     Opleiding     Hijsen
Offerte aanvragen Aanmelden Informatie aanvragen

Hijsen

In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats op bijvoorbeeld bouwplaatsen, in fabrieken, in haven en op scheepswerven.

Veiligheid is daarbij van groot belang!

De overheid onderkent het belang van veilig hijsen. Zij heeft dan ook een aantal wettelijke eisen gesteld aan de hijswerkzaamheden.

Een hijskraan moet in goede staat verkeren (keuring); hijsmiddelen moeten betrouwbaar zijn (keuring) en een machinist moet zijn vak verstaan (cer- tificaat).

De bediening van machines is geregeld in de Arbowet en het Arbobesluit. In artikel 8 van de Arbowet is het onderwerp voorlichting en onderricht omschreven. Aan de bediening van arbeidsmiddelen op de bouwplaats worden echter extra eisen gesteld.

Om een hijsbewijs te behalen is het van belang de volgende vragen te beantwoorden:
  • Met welke machine moeten de hijswerkzaamheden uitgevoerd worden
  • ​Waar moeten de hijswerkzaamheden uitgevoerd worden.
Bel 050-4092663 voor het juiste advies.

Bijvoorbeeld machinisten die op een bouwplaats werken met een hijskraan met een maximaal lastmoment van 10tm of meer moeten een geldig TCVT-certificaat bezitten. Het gaat hierbij om het hijsen met de volgende machines:
mobiele hijskraan
autolaadkraan (geldt niet voor laden en lossen van de auto naast de auto)
grondverzetmachine (geldt niet voor het hijsen van leidingen etc.)
verreiker
• mobiele torenkraan
• torenkraan
• funderingsmachine (groot+klein: grens ligt op 30ton)

Brochure TCVT


De volgende opleidingen vallen onder hijsen

 
Autolaadkraan hijsen Mobiele hijskraan Verreiker hijsen
Grondverzetmachine hijsen Bovenloopkraan Aanslaan van lasten
Ondergrondse afvalcontainer Op en overslagkranen Hijsbegeleider rigger
Bijscholing TCVT    


Offerte aanvragen Aanmelden Informatie aanvragen

Referenties

Aannemers bedrijf Lamein B.V.
MF uitzendbureau Veendam
Randstad Uitzendbureau BV
tempo-team inhouse services
Kisuma Chemicals BV
Impact
Bollegraaf Recycling Machinery
Royal Christmas
Veel gestelde vragen:
Telt de bijscholingscursus Kraanmachinisten TCVT voor de Bijscholing Beroepschauffeurs Code 95 ?

Helaas vanaf 1 juli 2016 niet meer.

Mijn TCVT certificaat is of gaat binnenkort verlopen. Wat moet ik doen?

Bij DNV kunt u uw TCVT Certificaat van Vakbekwaamheid verlengen. http://www.dnvba.com/nl/certificatie/persoonscertificatie/Pages/TCVT.aspx .

Mogen personen onder de 18 jaar in bezit van een TCVT-certificaat op een kraan draaien?

Nee, dit mag alleen maar onder direct toezicht van een vakbekwaam persoon. De wetgever is van mening dat een kraan een gevaarlijk werktuig is en daarom moet je 18 jaar zijn en een TCVT-certificaat hebben om zelfstandig op een kraan te mogen draaien.

Is er een wet die TCVT verplicht voorschrijft?

Op basis van de Arbowet en de Warenwet (machinerichtlijn) moeten machines voor verticaal transport (hijsen) met enige regelmaat worden gekeurd.

Daarnaast moeten machinisten die hijsen boven de 10ton/mtr in het bezit zijn van een persoonscertificaat TCVT (arbobesluit 7.32).

TCVT voor buitenlandse machinisten

Elke machinist die in Nederland op een bouwplaats op een kraan draait, moet een TCVT-certificaat hebben of een verklaring van een certificatie instelling (CI) (voor 1 januari 2013: ontheffing van de Arbeidsinspectie). TCVT-examens worden sinds 1 januari 2010 ook in het Duits of Engels afgenomen. Per 1 januari 2013 is hier de mogelijkheid van examinering in het Frans bijgekomen.

Voor buitenlandse machinisten geldt de eis van TCVTof het bezitten van een verklaring van een CI. Een verklaring kan worden aangevraagd bij DNV of TuV Rheinland. 

DNV: 010 - 292 27 77 vakbekwaamheid@dnv.com

TuV Rheinland Nederland BV: 088-888 7 888 www.tuv.com

Geldt TCVT ook voor kranen op vaartuigen ?

Als de kraan aard en nagelvast met het vaartuig is verbonden, dan geldt de eis van TCVT niet. Als er in de overige gevallen sprake is van bouwactiviteiten dan geldt de TCVT eis wel.

Wanneer is er sprake van hijsen met een autolaadkraan ?

Als het bedrijfslastmoment boven de 10tm ligt en er niet directe naast de auto eigen lading wordt geladen/gelost. 

Diefstal of vermissing TCVT-certificaat

Kijk op de site www.tcvt.nl onder documenten: TSJ 23

 

 
Heeft u een vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Google+

Youtube

Pinterest
Heeft u vragen? Bel ons gerust
050 - 4092663
Of stuur een e-mail

Facebook

Twitter

Linkedin
HOC Opleidingen - Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek
HOC Opleiding en Training opereert in heel Nederland:
Noord Holland, Overijssel, Groningen, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Drenthe, Noord Brabant, Flevoland, Gelderland, Friesland en Utrecht