HOC OPLEIDING & TRAINING
Bolwerk 2 | 9471 AT | Zuidlaren
Telefoon: 050 - 409 2663
E-mail: info@hoctraining.nl
Home     Opleiding     VCA en VCA-VOL     VCA VOL Cursus
Offerte aanvragen Aanmelden Informatie aanvragen

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden


Het VCA-systeem (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheersysteem.

Wat betekent VCA en wat houdt een VCA Vol diploma in ?
Werkgevers en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA diploma weten personen die operationeel leidinggeven waaraan ze moeten voldoen (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL).
Neem contact op voor meer informatie, vraag een offerte aan, of meld u of uw werknemer(s) meteen aan voor de cursus VCA-VOL.
 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor diegenen die leiding geven aan de operationele medewerkers.
 

Overige informatie

Duur: 1 of 2 dagen, inclusief examen. Bij een 1-daagse cursus wordt zelfstudie vooraf aanbevolen.
Locatie: Opleidingscentrum Zuidlaren, Emmen of in-company
 

Doel

Het doel van de VCA-VOL opleiding is om de leidinggevenden adequaat te scholen op het gebied van veiligheid. Na afloop van de cursus zijn ze in staat hun medewerkers veilig te laten werken, zodat risico's tijdens het werk tot een minimum worden beperkt.
 

Inhoud

De VCA-VOL cursus behandelt onder andere de volgende onderdelen:
• Wet- en regelgeving
• Europese richtlijnen
• Ontstaan van ongevallen
• ijsbergtheorie
• VCA-certificering
• werkvergunningen
• gevaarlijke stoffen
• taakrisicoanalyse
• elektriciteit
• straling
• asbest
• bedrijfsnoodplan
• erkennen onveilige handelingen en situaties
• organiseren/houden van toolbox vergaderingen
• methodes om veilig werken te bevorderen
• risico en beheersmaatregelen van geluid

Het is tevens mogelijk om de VCA-Vol cursus via e-learning te volgen. Geslaagde deelnemers ontvangen een VCA Volcertificaat en een VCA-pas die 10 jaar geldig is.
 

Nieuwe examens per 1 september 2017

VCA examens zullen vanaf 1 september drastisch veranderen. Naast diverse (meerkeuze-) kennisvragen zal het examen onder andere uitgebreid worden met toepassingsvragen, waarbij inzicht in en redenatie van situaties centraal staan. De vragen worden veel meer vanuit een praktijksituatie gesteld en zijn minder theoretisch, voor de ervaren kandidaten kan dit gemakkelijker zijn. Voor slechtlezenze kandidaten zal het examen moeilijk blijven. Oordeel zelf door op de link te klikken en een proefexamen te maken. Proefexamen VCA nieuwe toetstermen vanaf 1 september.
 

VCA pas

Uw VCA pas VCA-Vol is geregistreerd bij het Centraal Diploma Register. Het Centraal Diplomaregister is bedoeld voor verificatie van een diploma-/certificaatnummer of naam van een gediplomeerde/gecertificeerde i.v.m. de kwalificaties  veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA-VOL en SOG kwalificaties.


VCA-Vol verplichte voor ZZP

Het VCA-systeem stelt voor ZZP'ers de verplichting van een VCA-VOL diploma.
 

Links

Een proefexamen VCA Vol kunt u hieronder downloaden, de antwoorden staan op de laatste pagina. Wilt u meer oefenexamens VCA VOL maken, gan dan naar de online examentraining.


Proefexamen VCA VOL Nederlands 2016
Proefexamens VCA Vol Nederlands 2014
 Offerte aanvragen Aanmelden Informatie aanvragen

Referenties

Bollegraaf Recycling Machinery
tempo-team inhouse services
Impact
Aannemers bedrijf Lamein B.V.
Kisuma Chemicals BV
Randstad Uitzendbureau BV
MF uitzendbureau Veendam
Royal Christmas
Veel gestelde vragen:
Als een must-vraag voor mijn bedrijf niet relevant is, kan ik die dan overslaan?

Nee, u kunt geen must-vragen overslaan. Must-vragen die niet op uw bedrijf van toepassing zijn, moeten negatief worden beoordeeld. U krijgt dan helaas geen VCA-certificaat toegekend, tenzij anders vermeld in de checklist.

Moeten alle operationele medewerkers Basisveiligheid-VCA hebben?

Alle operationele medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn en werkzaamheden uitvoeren waarop de VCA-certificatie van toepassing is, moeten het diploma Basisveiligheid-VCA hebben. Ongeacht of de werkzaamheden bij de opdrachtgever of in de eigen werkplaats worden uitgevoerd.

Waarom is een VCA-systeemcertificaat drie jaar geldig en een VCA-diploma maximaal tien jaar?

De geldigheidsduur van het VCA-systeemcertificaat (drie jaar) is gebaseerd op accreditatie- en certificatieregels volgens de Europese norm ISO/IEC 17021. Een VCA-diploma is langer geldig (maximaal tien jaar) omdat de kennis en vaardigheden van de houder worden onderhouden en bijgehouden binnen het VCA-gecertificeerde bedrijf. Dit gebeurt onder meer door middel van toolboxmeetings.

Een certificatie-instelling heeft mij per brief laten weten dat mijn bedrijf voldoet aan de VCA-eisen. Is dat geldig als certificering?

Nee, alleen een officieel VCA-certificaat met VCA-logo is geldig als certificering. Andere schriftelijke of mondelinge mededelingen zullen door de opdrachtgever niet worden geaccepteerd. Als uw certificatie-instelling concludeert dat uw bedrijf voldoet aan de VCA-eisen, dan kunt u bij die instelling een VCA-certificaat aanvragen.

Wat is de geldigheidsduur van mijn VCA-diploma ?

Een VCA-diploma is tien jaar geldig. Er is een broodje-aap verhaal dat de geldigheid 5 jaar wordt. Op 10 maart 2017 is hier geen sprake van.

 
Heeft u een vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Google+

Youtube

Pinterest
Heeft u vragen? Bel ons gerust
050 - 4092663
Of stuur een e-mail

Facebook

Twitter

Linkedin
HOC Opleidingen - Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek
HOC Opleiding en Training opereert in heel Nederland:
Noord Holland, Overijssel, Groningen, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Drenthe, Noord Brabant, Flevoland, Gelderland, Friesland en Utrecht